ابعاد کارتن سایز 3 پستی

طول 20

عرض 20

ارتفاع 15