ابعاد کارتن سایز 5 پستی

طول 35

عرض 25

ارتفاع 20