ابعاد کارتن سایز 4 پستی

طول 30

عرض 20

ارتفاع 20