• قابلیت استفاده مجدد: ندارد
  • پهنا: 4.8 سانتی متر