یکی از دلواپسیهایی که در گیرو دار کرونا ممکن است برای برخی از خانواده ها پیش بیاید و آن ها را نگران کند، اسباب کشی می باشد .
بسیاری از افراد وقتی حتی به اسباب کشی در کرونا فکر می کنند استرس و نگرانی بیش ازحدی به آنها وارد می شود که این عامل،
گرفتاری به این ویروس را دو چندان می کند . پس اولین اقدامی که در برای اسباب کشی در زمان کرونا لازم است انجام دهید دور کردن
خود و اعضای خانوادتان از اضطراب و نگرانی می باشد.

در این زمان سعی کنید وسیله هایتان را، خودتان بسته بندی کنید و از کارگر استفاده نکنید؛
به این خاطر که نمیدانید این افراد به ویروس کرونا ناقل هستند یا خیر!

لازم است با همکاری اعضای خانواده به استرچ کردن مبلمان و کارتن کردن لوازم بپردازید و بعد از آن به یک باربری مطمئن تماس بگیرید
و به جا به جایی منزل بپردازید . لازم به ذکر است که قبل از بارگیری وسیله هایتان ماشین اسباب کشی را به خوبی ضدعفونی کرده باشید!
پس ازرسیدن به منزل یا مکان جدید حتما قبل از ورود وسایل به خانه، آنجا را ضدعفونی کنید.

برای این کار محلولی از آب و وایتکس می تواند بهترین گزینه باشد. یک واحد وایتکس یا آب ژاول را با 5 تا 6 واحد آب خنک مخطوط کنید
و کلیه وسایل را با کارتن و یا پلاستیکی که دور آنها است ضدعفونی کنید؛

در این بخش از اسباب کشی کرونایی ! وسایل را باز کرده . دوباره با همان محلول تمام وسایل را ضدعفونی کنید.
و سر جای خود قرار می دهید . این کار ممکن است بسیار زمان بر باشد؛ اما ارزشش را دارد.

پس با دوری از استرس و نگرانی های بی جهت اسباب کشی در کرونا را انجام دهید.